Zum Inhalt der Seite
Héél veel ideeën voor je vakantie naar Duitsland!

Privacyverklaring

Jouw privacy
www.duitsland-reisgids.nl is onderdeel van Elisabeth Klerken (NLConnection Travel Marketing & Communication).

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met opgestuurde gegevens zoals e-mail en namen om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens aan derden. Bij een boeking of een boekingsaanvraag worden de gevraagde gegevens alleen doorgegeven aan de betreffende aanbieder (Duitse partnerorganisatie, Duitse toeristische organisatie of de accommodatieverschaffer) van het arrangement. In andere gevallen zijn je persoonlijke gegevens zoals naam, email of telefoonnummer enkel bedoeld om je vragen te kunnen beantwoorden.

Wet bescherming persoonsgegevens
Jouw gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het boeken van een reis, het versturen van een boekingaanvraag, het stellen van een vraag via de formulieren ‘heeft u nog een vraag’ of het versturen van een email of het aanmelden voor de nieuwsbrief, vragen we je enkele persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens hebben we nodig om de reis te kunnen boeken, je vraag te kunnen beantwoorden, je te kunnen bellen of de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Verwerking van persoonsgegevens
Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de reis te kunnen boeken en uitvoeren. Daarvoor is het noodzakelijk om je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan de Duitse partnerorganisatie, Duitse toeristische organisatie of de accommodatieverschaffer van het desbetreffende arrangement.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) gevestigd Am Dobben 105, D-28203 Bremen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
 • Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl)
 • Altenwall 14
 • D-28195 Bremen
 • T +49 421 67329664

Liesbeth (Elisabeth) Klerken is de Functionaris Gegevensbescherming van Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl). Zij is te bereiken via klerken@nl-connection.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klerken@nl-connection.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het boeken van je reis
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om de reisdocumenten naar je toe te kunnen sturen

Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elisabeth Klerken - www.duitsland-reisgids.nl) tussen zit. Elisabeth Klerken – (www.duitsland-reisgids.nl) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Google Analytics | https://www.google.com/intl/nl/analytics/ | door gebruik te maken van dit programma krijgen we een geanonimiseerd overzicht van het surfgedrag van bezoekers op onze site met als doel onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de wensen van (potentiële) klanten.
 • Affiliatenetwerk www.tradetracker.nl: via deze site worden boekingen met Nederlandse touroperators, NS International en boekhandel de Zwerver afgehandeld. Privacy-Policy tradetracker.nl
 • Voor het afsluiten van een Reis- en/of Annuleringsverzekering word je doorgestuurd naar de website www.sjoerdvandijk.nl in combinatie met Allianz Verzekeringen. Privacy-verklaring.
 • Voor het boeken van een milieusticker word je doorgestuurd naar de website milieusticker-duitsland.nl
 • www.booking.com: via deze site wordt de mogelijkheid om individuele hotels te boeken aangeboden. Privacyverklaring Booking.com
 • We maken gebruik van zendesk voor het stellen van vragen. Hier vind je hun verklaring Zendesk beveiliging.


Nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief hebben wij een paar persoonlijke gegevens van je nodig om je een gepersonifiseerde nieuwbrief te kunnen sturen. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief van duitsland-reisgids.nl en geven deze niet door aan derden. Je kunt je ook elk moment weer afmelden. Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd aan bestaande klanten en/of personen die hiertoe vooraf expliciet toestemming hebben gegeven.

Laposta
Deze website maakt gebruik van de dienstverlening www.laposta.nl om nieuwsbrieven te versturen. Wij hebben met hun een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat aan de eisen van de AVG wordt voldaan. Laposta is een service waarmee o.a. nieuwsbrieven verstuurd en geanalyseerd kunnen worden. De persoonsgegevens die je hebt ingevuld om de nieuwsbrief te ontvangen worden op de servers van Laposta in Nederland opgeslagen. De analyse dient alleen statistische doeleinden en de desbetreffende abonnee is niet te herleiden.
Meer informatie vind je in de privacyverklaring van Laposte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en adresgegevens indien een boeking tot stand is gekomen: 10 jaar; vanwege de wettelijke verplichting om facturen 10 jaar te bewaren.
 • Naam, adresgegevens zonder dat een boeking tot stand is gekomen: maximaal 1 jaar > vanwege het samenstellen van geanonimiseerde statistieken.
 • Alle andere persoonsgerelateerde gegevens bewaren we maximaal 1 jaar – vanwege het samenstellen van geanonimiseerde statistieken.


Delen van persoonsgegevens met derden
Elisabeth Klerken  (www.duitsland-reisgids.nl) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google-Analytics | Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet | Bewaartermijn: 38 maanden
 • Tradetracker.nl | Functie: tracking cookie om een boeking in het netwerk van www.tradetracker.nl vanaf www.duitsland-reisgids.nl te tracken
 • Milieusticker-duitsland.nl | Functie: tracking cookie om een boeking van een milieusticker bij milieusticker-duitsland.nl vanaf www.duitsland-reisgids.nl te tracken.
 • Booking.com | Functie: tracking cookie om een boeking vanaf www.duitsland-reisgids.nl te tracken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klerken@nl-connection.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klerken@nl-connection.com.

Wijzigingen

Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig deze pagina voor het actuele privacybeleid van Elisabeth Klerken (www.duitsland-reisgids.nl).

 
 

Wat voor soort
vakantie zoekt u?

Schrijf u nu in voor onze