Zum Inhalt der Seite
Héél veel ideeën voor je vakantie naar Duitsland!

DISCLAIMER (WWW.DUITSLAND-REISGIDS.NL)

Met het gebruik van de website www.duitsland-reisgids.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden, alsmede op het gebruik van www.duitsland-reisgids.nl, is Nederlands recht van toepassing.


Inhoud van de website
De inhoud van de website www.duitsland-reisgids.nl wordt gratis beschikbaar gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Het benutten van de informatie geschiedt op eigen risico. NLConnection/Elisabeth Klerken is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. NLConnection is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via www.duitsland-reisgids.nl naar wordt verwezen.


Advertenties en aanbiedingen
NLConnection/Elisabeth Klerken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de op www.duitsland-reisgids.nl geplaatste reisaanbiedingen. NLConnection/Elisabeth Klerken is geen aanbieder van dergelijke diensten, maar stelt slechts een platform beschikbaar. Bij boeking van een reisaanbieding komt er uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen u en de betreffende aanbieder.

 

Rechten van Intellectuele Eigendom
Voor zover niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten en afbeeldingen) toe aan NLConnection/Elisabeth Klerken.  Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk gebruik.


Voor zover het intellectuele eigendomsrecht op bepaalde inhoud aan derden toekomt, heeft NLConnection/Elisabeth Klerken daarvoor toestemming van de rechthebbende. Deze toestemming omvat uitsluitend het gebruik ten behoeve van de website www.duitsland-reisgids.nl. De naam van de betreffende rechthebbende treft u aan onder het betreffende werk, danwel in het document ‘Beeldmateriaal’. Zonder voorafgaande toestemming van deze rechthebbende, is het u niet toegestaan deze inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

 

Persoonsgegevens
Bij het gebruik van www.duitsland-reisgids.nl is het in beginsel niet noodzakelijk uw persoonsgegevens te verstrekken. Onder bepaalde omstandigheden heeft NLConnection/Elisabeth Klerken deze gegevens echter nodig, om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. NLConnection/Elisabeth Klerken zal uw gegevens in dit geval conform de Wet Bescherming Persoongegevens verwerken. Dit betekent dat deze uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden zullen worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt. Mochten uw persoonsgegeven hiervoor aan derden beschikbaar dienen te worden gesteld, dan zal dat alleen met uw voorafgaande toestemming geschieden, tenzij NLConnection/Elisabeth Klerken daartoe wordt verplicht bij wet danwel op grond van een rechterlijke uitspraak.


Bij bezoek aan de website www.duitsland-reisgids.nl worden, om organisatorische en technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten.

Bij het bezoek aan www.duitsland-reisgids.nl bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.


Door gebruikmaking van www.duitsland-reisgids.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat.


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via www.duitsland-reisgids.nl wordt verwezen. NLConnection/Elisabeth Klerken heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.

 

Vragen, suggesties, klachten
Als u vragen heeft omtrent bovenstaande bepalingen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met mevrouw Liesbeth Klerken, NLConnection, Altenwall 14, 28195 Bremen, Duitsland, T +49 421 67 32 9664  E info@nl-connection.com. Hier kunt u ook terecht met uw overige vragen, suggesties of klachten.

 

 

 

 

 
 

Wat voor soort
vakantie zoekt u?

Schrijf u nu in voor onze